مرکز آزمون صدای زندگی

مرکز آزمون روانشناسی صدای زندگی

مرکز آزمون صدای زندگی، سامانه ای جامع جهت ثبت آزمون های روان سنجی معتبر و تفسیر آنها می باشد. مراکز درمانی و کلینیک های روانشناسی جهت اطلاع از شرایط عضویت ویژه از طریق راه های ارتباطی موجود با ما در تماس باشید.

تا کنون تعداد 1395 آزمون MMPI-2 و تعداد 544 آزمون OCD در این سامانه ثبت شده است.سیاست های ما

اطلاعات ثبت شده شما شامل سیاست حریم خصوصی ما می باشد و صرفا برای مشاور یا روانشناس شما در درسترس خواهد بود.آزمون شخصیت

MMPI-2

این آزمون شامل 370 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات پاسخ دهید.

شروع آزمون MMPI

آزمون وسواس

وسواس (OCD)

این آزمون شامل 58 سوال می باشد که باید به سوالات آن بصورت تشریحی پاسخ دهید.

شروع آزمون وسواس

آزمون طرحواره یانگ

طرحواره

این آزمون شامل 75 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات پاسخ دهید.

شروع آزمون طرحواره


آزمون وسواس (رایگان)

وسواس(MOCI)

این آزمون شامل 30 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات پاسخ دهید.

شروع آزمون MOCI

آزمون وسواسی (رایگان)

OBQ-44

این آزمون شامل 44 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات پاسخ دهید.

شروع آزمون OBQ

آزمون وسواسی (رایگان)

OCI-R

این آزمون شامل 18 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات پاسخ دهید.

شروع آزمون OCI

آزمون تاب آوری (رایگان)

CD-RIS

این آزمون شامل 25 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات پاسخ دهید.

شروع آزمون RIS

آزمون شخصیت

MBTI

این آزمون شامل 87 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات آن پاسخ دهید.

شروع آزمون MBTI

آزمون کنترل افکار (رایگان)

TCQ

این آزمون شامل 29 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات آن پاسخ دهید.

شروع آزمون TCQ